Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van NV Domino, gevestigd te Bellestraat 55, 8950 Westouter (België) en ingeschreven onder nummer BE 0430 388 604.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

 

Inhoud

NV Domino brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

NV Domino behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. NV Domino garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

 

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel NV Domino zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat NV Domino de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. NV Domino heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. NV Domino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

 

Portkosten

We rekenen altijd portkosten aan voor het verzenden van de goederen. In bepaalde gevallen echter worden die gratis aangeboden. Meer info vind je onder de knop "Portkosten".

 

Betalen

De bestelling moet eerst betaald worden, alvorens die opgestuurd wordt. Voor de betalingen werken wij samen met onze betalingspartner Mollie, die verschillende betaalmogelijkheden aanbiedt, afhankelijk van het land waar de klant zicht bevindt.

 

Administratiekosten

Voor bestellingen van kleiner of gelijk aan € 20.00, rekenen we administratiekosten aan. Deze worden automatisch toegevoegd aan je winkelmandje. Van zodra je bestelling dit bedrag overschrijdt, zullen deze administratiekosten automatisch wegvallen.

 

Bestelling met pre-order artikel

Wanneer er in de bestelling een pre-order artikel zit, wordt de volledige bestelling opgestuurd wanneer het artikel in pre-order beschikbaar is. Voor het afrekenen van de bestelling, wordt dit nogmaals vermeld (Opgelet! Je bestelling bevat een artikel in preorder. Je volledige bestelling zal worden opgestuurd van zodra het pre order item op voorraad is bij ons). Wegens organisatorische redenen, kunnen we een dergelijke bestelling niet in meerdere paketten opsturen.

Wens je toch bepaalde items direct te ontvangen? Maak dan 2 aparte bestellingen (één bestelling met het pre-order artikel en één bestelling met de goederen die direct verstuurd moet worden).

Daar we op pre-order artikelen (meestal) een korting geven, kunnen bestellingen met een pre-order artikel niet (gratis) opgestuurd worden via Mondial Relay.

 

Verzekering van de goederen

Onze medewerkers doen altijd hun uiterste best om ieder pakje op de beste manier te verpakken. Helaas gebeurt het af en toe dat, ondanks onze zorgen, een pakje beschadigd aankomt. Ook verlies van een pakket kan zich helaas voordoen. 

Bij het kiezen van de transporteur (Bpost, Collissimo of Mondial Relay) aanvaardt de klant dan ook de voorwaarden van deze diensten. NV Domino zal dan ook deze voorwaarden volgen, bij een probleem van beschadiging of verlies van het pakket.

Zowel bij Bpost, Colissimo of Mondial Relay kan een onderzoek tot 21 werkdagen duren. In deze tussentijd stuurt NV Domino nog geen nieuw pakket op. We wachten steeds het resultaat af van het onderzoek. NV Domino doet er uiteraard alles aan om ieder dossier zo goed mogelijk op te volgen en de klant op de hoogte te houden.

Vanzelfsprekend probeert NV Domino, na de uitkomst van het onderzoek, zo snel mogelijk de goederen opnieuw op te sturen. Pas indien dit niet meer mogelijk is (als de goederen vb. niet meer op stock zijn), wordt een terugbetaling uitgevoerd door ons.

 

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. NV Domino verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NV Domino.

 

Gegevensprivacy

 Raadpleeg onze privacyverklaring. 

 

Aansprakelijkheid

NV Domino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). NV Domino kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

 

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.